Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území