Zastupitelstvo obce

Složení obecního zastupitelstva

Starosta

  • Josef Kaigl

Místostarosta

  • Helena Moudrá

Zastupitelstvo

  • Ivan Šalom
  • Josef Traxmandl
  • Petr Vinklárek
  • Václav Krištof
  • Štěpánka Bláhová

Úřední hodiny

Pátek 17 – 19 hodin (obecní úřad Hlohovčice)