O obci

Jak dokazují nálezy mohyl v blízkosti Strýčkovic a Hájku u Srbic, k zalidnění této oblasti docházelo již v době prehistorické. Zalidnění kraje je doloženo i v mladší době bronzové, pak i železné kolem roku 1000 př. Kristem.

Přímé okolí Hlohovčic není obecně příliš zalesněno, a tak stojí za zmínku alespoň nedaleký vrch Klítka s výškou 474 m n.m..

SOUČASNOST OBCE

V obci najdeme obecní úřad, knihovnu, dětské hřiště, venkovní tělocvičnu pro seniory a tenisový kurt. Působí zde několik drobných živnostníků a podnikatelů. O společenské dění v obci se spolu s OU stará i Sbor dobrovolných hasičů.

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI

Historické jádro obce tvoří protáhlá náves, která vznikla mírným rozšířením procházející komunikace, lemovaná většími i menšími usedlostmi, s přízemní i polopatrovou zástavbou většinou ve štítové orientaci.

DOPRAVA

Hlohovčice leží na hlavní silnici ze Staňkova do Klatov a spojení s ostatními městy zajišťuje autobusová doprava.