Bezplatný sběr nebezpečných odpadů 15. 10. 2022

Odpady z azbestu je potřeba předávat v zabaleném stavu na základě vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č.273/2021 Sb.  §13

Odpady azbestu mohou být uloženy na skládku, pouze pokud

a) jsou zabaleny v utěsněných obalech nebo uloženy v utěsněných nádobách či kontejnerech

b) plocha pro ukládání odpadů bude neprodleně po uložení odpadu překryta technologickým materiálem; k hutnění plochy může dojít až po překrytí.

Stále platí max. hmotnost odpadu z azbestu k předání je do 100 kg.

Zároveň proběhne i sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven na víkend 15.-16. 10. 2022